Vilkår for brug

Revideret december 2020
Nedenfor kan du læse mere om vilkårene for anvendelse af www.mdts.eu

Informationsformål
Indholdet på Medical Device ApS´ hjemmeside præsenteres udelukkende til informationsformål. Hjemmesiden indeholder ikke råd eller anbefalinger af nogen art, og hjemmesiden kan ikke bruges som grundlag for nogen beslutning eller handling. Du opfordres til at konsultere professionelle rådgivere inden for det relevante felt med hensyn til anvendeligheden af et bestemt aspekt af indholdet.
Hjemmesiden indeholder udvalgte oplysninger om sygdomme og tilhørende behandling. Sådanne oplysninger er ikke beregnet som lægelig rådgivning. Sådanne oplysninger er ikke en erstatning for rådgivning fra en læge. Hvis du har spørgsmål vedrørende dit helbred, bør du kontakte din praktiserende læge eller en anden kvalificeret sundhedsudbyder.

Oplysningerne vises som de ”er og forefindes”
Oplysninger på denne side vises som de “er og forefindes”, og Medical Device ApS giver ikke nogen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkeligt eller indirekte, herunder – men ikke begrænset til – underforstået garanti for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af rettigheder. Medical Device ApS giver ikke nogen erklæringer eller garantier for fuldstændigheden, nøjagtigheden, rettidigheden, tilgængeligheden, funktionaliteten og overholdelsen af gældende lovgivning. Når du benytter denne hjemmeside, accepterer du samtidig risikoen for, at oplysningerne kan være ufuldstændige eller upræcise eller muligvis ikke imødekommer dine behov og krav.

Ansvarsfraskrivelse
Hverken Medical Device ApS eller vores indholdsleverandører kan holdes ansvarlig for tab eller skader, der måtte opstå som følge af din adgang til eller manglende adgang til denne hjemmeside eller som følge af din tillid til oplysningerne på hjemmesiden. Medical Device ApS fralægger sig ethvert ansvar for direkte skader, indirekte skader, hændelige skader, følgeskader, pønalt begrundede skader og specielle eller andre skader, tabte muligheder, tabt profit eller andre tab eller skader af nogen art. Denne ansvarsbegrænsning omfatter skader eller virus, der kan påvirke dit computerudstyr.

Links til andre sider
Denne hjemmeside kan indeholde links til andre sider, som ikke ejes eller kontrolleres af Medical Device ApS. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for eller har kontrol over fortrolighedspolitikken på disse sider. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder kun for oplysninger, der er indsamlet på denne side. Vi opfordrer dig kraftigt til at læse erklæringerne om beskyttelse af personlige oplysninger på alle de sider, du besøger, som indsamler personligt identificerbare oplysninger.

Sider, der linker til os
Medical Device ApS er ikke ansvarlig for indhold på sider, der linker til os. Ligeledes er vi ikke ansvarlige for, eller har kontrol over de informationer, som brugere kan vælge at give til disse sider.

Ændringer
Medical Device ApS forbeholder sig retten til når som helst at ændre, redigere, udskifte, slette indhold eller begrænse adgangen, eller afbryde distributionen af denne side efter eget skøn.

Brug af spørgsmål og kommentarer
Indsendelse af spørgsmål, kommentarer, forslag eller anden kommunikation, herunder ideer, opfindelser, koncepter, teknikker eller knowhow til denne hjemmeside eller til Medical Device ApS på anden vis, elektronisk eller via andre metoder, sker på et ikke-fortroligt grundlag og er Medical Device ApS´ ejendom og kan benyttes af Medical Device ApS uden begrænsninger og på en hvilken som helst facon og til et hvilket som helst formål, herunder udvikling, produktion og/eller marketing af produkter eller tjenester.

Gældende lovgivning
Din adgang til og brug af denne hjemmeside og dets indhold er underlagt og fortolkes i henhold til dansk lovgivning.